مراحل رشد جوجه

مراحل رشد جنین
رشد جنيني قبل از خروج تخم مرغ از بدن مادر
رشد اوليه جنين در داخل بدن مرغ مادر و در درجه حرارت بين ۴۰٫۶_۴۱٫۷ درجه سانتيگراد و حدود ۴٫۵ درصد از کل زمان لازم برای رشد جنين در اويدوکت ميگذرد. زمان لازم براي جوجه کشي ۲۲ روز است. يک روز آن در بدن مرغ و ۲۱ روز ديگر در انکوباسيون (ستر) و هچر انجام ميگيرد ….
تغييرات روزانه رشد جنين
اتاقک هوايی تخم مرغ
در دوره جوجه کشی رطوبت تخم مرغ از طريق پوسته از دست ميرود. به اين ترتيب اندازه محتويات تخم مرغ کاهش یافته و اندازه اتاقک هوايی بزرگ ميشود. در روز ۱۹ جوجه کشي معمولا يک سوم از حجم تخم مرغ را اتاقک هوايی تشکيل ميدهد. در این مرحله اتاقک هوايی از يک طرف عميق تر از طرف ديگر است ….
مقدار رشد جنين در زمانهای مختلف:
رشد جنينی جوجه روندی پيچيده دارد و چندين بار توسط جنين شناسان و بررسی شده است. تغييراتی که در تخم مرغ های نطفه دار در طول دوره جوجه کشي رخ مي دهد را به تفسیر خواهیم گفت ولي به خاطر داشته باشيم که ۲۴ ساعت پيش از خروج تخم مرغ از بدن مرغ رشد اولیه جنين شروع شده است …

رشد جنین در روز اول:
چندين مرحله رشد جنين در طی ۲۴ ساعت اول انکوباسيون رخ مي دهد
پس از ۴ ساعت قلب و عروق شروع به رشد مي کند
پس از ۱۲ ساعت قلب شروع به انقباض مي کند.گردش خون با ارتباط يافتن عروق خوني جنين و کيسه زرده شروع به کار مي کند
پس از ۱۶ ساعت اولين علامت شبيه جنين با ظهور حلقه هاي بدن به وجود مي آيد،اينها ساختمان هايي حاصل از توده به هم فشرده سلول هاست که در دو طرف طناب نخاعي قرار گرفته و از آنها عضلات و استخوان ها رشد مي کنند.
پس از ۱۸ ساعت ظهور دستگاه گوارش
پس از ۲۰ ساعت ظهور ستون مهره ها
پس از ۲۱ ساعت دستگاه عصبي شروع به رشد مي کند
پس از ۲۲ ساعت سر شروع به شکل گيري مي کند
پس از ۲۴ ساعت چشم ها شروع به رشد مي کنند
س از ۲۵ ساعت گوشها شروع به شکل گيري ميکنند
پس از ۶۰ ساعت پاها رشد خود را شروع ميکنند
پس از ۶۴ ساعت بالها رشد خودرا شروع ميکنند. جنين شروع به چرخش ميکند تا به پهلوي چپ قرار گيرد. دستگاه گردش خون در روز سوم رشد سريعي ميابد
روز چهارم:
زبان شروع به رشد مي کند و در اين زمان تمام ارگان ها وجود يافته اند.دستگاه گردش خون با چشم غير مسلح قابل مشاهده است
روز پنجم:
اندام هاي تناسلی تمايز يافته و جنسيت پرنده مشخص مي گردد.قلب شکل معين خور را مي يابد و عروق ناحيه کيسه ي زرده دو سوم زرده را مي پوشانند.بخش هاي صورت و بيني جنين ظاهر مي شوند
روز ششم:
منقار شکل طبيعي خود را مي يابد.بعضي از حرکات جنين جلب توجه مي کند
روز هفتم:
بدن شروع به رشد سريع مي کند.اين رشد سريع تر از رشد سر است و اندام هاي بدن قابل مشاهده ميشود
روز هشتم:
ذرات پر مانند (پرهاي نرم که منشا پرهاي بعدي هستند) ظاهر مي شوند
روز دهم:
منقار شروع به سخت شدن مي کند.انگشتان همراه با فلس هاي روي پا شروع به ظاهر شدن مي کنند
روز يازدهم:
ديواره ي شکم ظاهر مي شود و روده ها ممکن است در کيسه ي زرده ديده شوند
روز سيزدهم:
پرهاي نرم ظاهر مي شوند،استخوان ها شروع به آهکي شدن مي کنند و اغلب اندام ها تمايز مي يابند و تنها رشد نهايي آن ها باقي مي ماند
روز چهاردهم:
جنين مي چرخد تا به موازات محور تخم مرغ قرار گيرد،طوري که سرش به طور طبيعي به طرف انتهاي بزرگ تخم مرغ قرار گيرد
روز هفدهم :
سر ميچرخد تا اين که منقار در زير بال راست و به طرف پايين ترين قسمت اتاقک هوايي بزرگ شده قرار گيرد
روز نوزدهم:
کيسه ي زرده شروع به ورود به حفره ي بدن مي کند و جوجه موقعيتي مي گيرد که بتواند به پوسته ضربه بزند.اين مواد زرده اي در چند روز اول زندگي جوجه به عنوان ذخيره ي غذايي مي باشند
روز بيستم:
کيسه ي زرده به طور کامل به حفره ي بدن وارد مي شود.تمام نواحي جنين در تماس با پوسته قرار مي گيرد.به جز ناحي اي که اتاقک هوايي وجود دارد.ناف شروع به بسته شدن مي کند.بعد منقار جوجه غشاي داخلي پوسته را سوراخ کرده و وارد اتاقک هوايي مي شود،کم کم جوجه مقداري هوا تنفس کرده و دستگاه تنفس شروع به فعاليت مي کند.بعد با منقار به پوسته ضربه ميزند و سعي مي کند که از هواي خارج تنفس نمايد.در اين زمان ريه ها کاملا فعال هستند و جوجه تحت دومين استرس بحراني زندگي خود قرار مي گيرد
روز بيست و يکم:
پس از وارد آوردن اولين ضربات به پوسته،جوجه چند ساعت استراحت مي کند و سپس خط حلقه اي اطاف پوسته تخم مرغ را در جهت عکس حرکت عقربه هاي ساعت مي شکند.طبيعتا اگر جوجه در زمان خروج موقعيت صحيح را داشته باشد اين ضربه زدن نزديک به انتهاي بزرگ تخم مرغ انجام خواهد شد.از زماني که اولين شکستگي در پوسته رخ مي دهد تا زمان خروج جوجه ۱۰ تا ۲۰ ساعت طول مي کشد …

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *