چوب خواب

چوب خواب
براي داشتن يک گله خوب بايستي به تمام مواردي که در آسايش پرنده در دوره پرورش يا توليد وجود دارد دقت نمود تا بتوان انتظار مناسب ازگله را داشت. درطول دوره پرورش هنگام خاموشي جوجه ها در نقاط خاصي ازسالن پخش شده ودرآنجا استراحت میکنند و يا مي خوابند. مکان استراحت پرندگان در سالن به عوامل زير بستگي دارد:
۱-وضعيت بستر: طيور غالبا در نواحي مرطوب و خيس استراحت نمي کنند و جاهاي خشک را ترجيح مي دهند.
۲- کنار سالن : با توجه به ورود هواي سرد ازسيستمهاي پدکولينگ از ديوارهای عرضي در سيستم تهويه تونلي اغلب طیور حدود
۱-۱/۵ متر با فاصله از ديوار استراحت مي کنند.
۳- انتهاي سالن : انتهاي سالن بدليل وجود گازهاي آمونياک، دي اکسيد کربن و متان بيشتر، گردو غبار افزونتر و همچنین سر وصداي فن ها پذيراي تعدادکمتري از مرغهاست.
۴- ابتداي سالن: در ابتداي سالن بدليل ورود ميزان اندکي باد سرد از سرسالنها يا درهاي ورودي ونيز قرار گرفتن هيترها وبالا بودن گرما در اطراف هيترها سبب ميشود که تراکم طيور در اين نقاظ کمتر باشد.
۵- ارتفاع: با بزرگ شدن طيور و رسيدن آنها بوزن ۵ کيلوگرم در حدود چهار هفتگي علاقه به رفتن بر روي نقاط مرتفع همانند استراحت در روي کانالهای دانخوری بيشتر ميشود و اين مساله رفته رفته بيشتر شده بطوريکه در ۸-۱۰هفتگي حدود ۸۰ درصد جوجه ها بر روی کانالهای دانخوری استراحت مي کنند. ثابت بودن کانال و عدم خرابي پايه ها از لغزيدن کانال و بروزتلفات در پرورش خواهدکاست. استراحت دردوره توليد بدليل سنگين تر شدن طيور و فشاری که از طرف گريل موجود برروی کانال دانخوری بر پاهای پرنده وارد ميکند می کاهد، بطوريکه در حدود ۶۵ در صد از طيور داراي وزن ۵/۳ کيلوگرم برروي کانالهاي دانخوري استراحت مي کنند.
۶- خروس: در مقطع توليد بعلت فشار خروسها يا بعبارت ديگر رفتار تهاجمي و وحشيانه خروسها سبب مي شودکه مرغان مادربراي گريز ازدست خروسها مکان استراحت خود را درزيرلانه ها (تله هاي) تخم گذاري قرار دهند. وضعيت بينايي در طيور تکامل خوبي داشته بطوريکه ميدان ديد در طيور دو برابر انسان است واکثر طيور قدرت تطابق ميداني نزديکي داشته و بوقايع اطراف خوددقيق وحساس مي باشند، فلذا تمام کارها بايستي طوري باشد که بدون تغيير در وضعيت رفاه پرنده حداکثرآرامش و آسايش براي آنان مهيا شود.
چوب خواب براي افزايش حس تعادل، تقويت عضلات پا، يادگيري پرنده در خصوص پرنده ونشستن روي تکيه گاه، عادت براي رفتن در داخل تله ها با فاصله مشخصي از روي زمين بايستي آماده و ساخته شود. توصيه شده است که ارتفاع چوبها حداکث ۲متر وطول آنهم۲مترباشد. بطوريکه در اين ميان ۴ قطعه چوب با فاصله ۴۰ سانتيمتري ازهم قرارميگيرد بطوريکه در روي هر چوب خواب که جمعا ۲۰متر طول کل چوبهاي آن مي باشد حدود ۱۴۰ قطعه طيورجوان بر روي آن استراحت مي کند واين در پرندگان مسن تر وپولت ها به ۱۰۰-۱۲۰ قطعه ميرسد.
توصيه مي شود که در دوره توليد هم از چوب خواب استفاده گردد که در اين خصوص با توجه به قرار دادن تله های تخمگذاري وکاهش فضاي سالن بايستي بررسي وتصميم گيري نمود.

در خصوص استفاده از چوب خواب نکات زير مهم مي باشد:
۱- به ازاي هر قطعه جوجه يا پولت ۳ سانتي مترچوب خواب در نظر گرفته ميشود.به عنوان مثال در يک سالن۱۰۰۰ متري که حدود۶۰۰۰ قطعه جوجه درآن وجود دارد بايستي ۱۸۰ مترچوب خواب در نظر گرفته شود.
۲- ۲- از هفته چهارم پس ازگريد تاپايان پرورش استفاده نمود
۳- طول ، ارتفاع حداکثر ۲ متر بوده و فاصله پايين ترين چوب با بستر بايستي۳۰تا ۴۰سانتي متر باشد.
۴- طوري طراحي شود که ازتمام فضاهاي چوب خواب براي استراحت گاه جوجه ها استفاده شود.
۵- حداکثر عرض بين دو پايه يک متر باشدتااز درب سالن براحتي وارد شود. در صورتي که بخواهيم عرض بيش از ۱مترباشد بايستي آنرا لولايي ساخت.
۶- براي مساله بهداشتي وراحتتر شدن شستشوي چوب خواب بهنگام آماده سازي بهتر است در ساخت ازنبشي شماره ۳ استفده شود که وزن هر يک ازچوب خوابه در حدود۲۲-۲۵ کيلوگرم خواهد بود.
نحوه طراحي چوب خواب:
– نمره قوطي پروفيل ۳*۲ يا نبشي شماره ۳
– زاويه پايه چوبها ۴۵ درجه
– فاصله آخرين پله چوب خواب تا بستر۴۰ سانتي متر
– فاصله پله ها باهم ۴۰ سانتي متر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *