کندلینگ-نوربینی تخم مرغ

  کندلينگ

در مدت زمان جوجه کشي بايد بدانیم که تمامی تخم های در دستگاه جا داده شده قابل هچ نبوده و تعدادي از آنها بدون نطفه مي باشند. بنابراین حذف تخم های بدون نطفه يا جنين مرده موجب جلوگيری اشغال بی ثمر فضای دستگاه جوجه کشی و همچنين موارد حاد آن همانند انفجار تخم مي گردد. اما آنچه در اين ميان دارای اهميت است، روش تشخيص تخم های هرز بوده که مي تواند بواسطه کندلينگ صورت پذيرد …

کندلينگ چيست؟

تاباندن نور بر روی تخم مرغ به منظور مشاهده رشد جنين را کندلينگ می گویند. عمل کندلينگ بوسیله دستگاه آن صورت پذيرفته که متشکل از اجزايی همانند مخروطی و لنزهای متمرکز ساز نور می باشد. کندلينگ تخم های سفيد يا بي رنگ به مراتب آسان و وضوح بيشتری نسبت به تخم های تيره يا لکه دار دارد. به منظور بررسی يک تخم بايد آنرا در مکانی تاريک، تحت تابش دستگاه کندلينگ قرار داد. سرد شدن چند دقيقه ای تخم براي کندلينگ، به آن آسيبی نمي رساند. زيرا در برخي موارد با نگرانی بی جهت، تخم را تحت تابش کندلينگ با حرارت قرار داده که در چنين وضعيتی هم مي تواند منجر به مرگ جنين گردد …

وجود جنين در تخم می تواند براحتی پس از گذشت ۳ تا ۷روز بعد از قرار گرفتن تخم ها در داخل دستگاه جوجه کشی تایید گردد. در اين زمان جنين در انتهای بزرگ تخم قرار گرفته است به طوری که رگ های خونی در زير پوسته قابل مشاهده می باشد. اما تخم های بدون نطفه نور را براحتی از خود عبور داده و هيچ چیزی در آن ديده نمی شود. جنين مرده اغلب به صورت حلقه يا لکه خون و يا همچنين لکه سياه خشک شده در ميان پوسته دیده میشود. در صورتی که جنين در حال رشد و زنده در انتهای بزرگ تخم همراه با رگهای خونی احاطه شده قابل تشخيص می باشد. پس از مرگ جنين، رگهاي خوني محو شده و لکه تيره خشک شده ای در تخم باقی مي ماند. نهایتا باید بدانیم که با ثبت موارد غير معمول از مرگ جنين يا تخم های بی نطفه می توان اقدامات اصلاحی برای بهبود مراتب آتی فرايند جوجه کشي را اتخاذ نمود .

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *