هواباتور,دستگاه جوجه کشی

درباره ماشین های جوجه کشی هواباتور امریکایی بیشتر بدانید …

* دستگاه های جوجه کشی خانگی که  با نام هواباتور آمریکایی در بازار ایران تبلیغ و فروخته میشوند و عنوان اصل بودن را با خود به همراه دارد متاسفانه کاملا ایرانی و کپی برداری شده از نمونه امریکایی میباشد.واردات این نوع دستگاه ها غیر از موضوع تحریم،بنا به اصل اعتقاد بر توانمندی داخلی وحمایت از کالاهای ایرانی انجام نمیشود.

-چند راهنمایی برای شناختن ماشین های جوجه کشی هواباتور اورجینال با هواباتور ایرانی …

* مشخصات ظاهری دستگاه جوجه کشی هواباتور اصل و اورجینال دارای ۲ جعبه سفید کدر با کارتن کاهی است که در هر بسته از ۲ جعبه یک عدد درب زیری یا رویی و یک ترنر با شانه های تخم مرغ است . درب بالایی دستگاه دارای دو قطعه طلق شیشه ای است  و برد دستگاه در مابین این دو قرار گرفته است که در نوع هواباتور ساخت ایران اولا در یک کارتن ابی رنگ یا قرمز رنگ بسته بندی شده و دارای یک طلق شیشه ای یکپارچه است.

* سیستم برد کنترل دما در هواباتور اورجینال امریکایی یک ترموستات اتری تعبیه شده و بصورت یک پیچ بصورت دستی تنظیم میشود و مکانیسم hن مانند ترموستات سماور های برقی بوده ولی با دقت بالا، در صورتی که هواباتور های ایرانی دارای سیستم کنترل دیجیتال هستند …

* در نوع دیجیتال هواباتور های اورجینال امریکایی قطعات الکترونیکی بصورت اس ام دی وبا دستگاه روی برد کنترل منتاژ شده اند در صورتی که در برد های کنترل هواباتور های ایرانی قطعات بصورت دیپ و دستی منتاژ شده اند …

* به فرض مهال هم اگر وارد شود توضیحات و دفترچه راهنمای آن به زبان فارسی نمیبایستی داشته باشد که دارد.

* شانه های قابل تعویض در نوع هواباتور اورجینال بصورت جنسیس یا کاسه ای بوده در صورتی که در نوع هواباتور ایرانی و کپی برداری شده شانه ها به شکل شاخکی و از نوع پلاستیک سخت و ان هم بواسطه پیچ روی شانه اصلی بسته میشود که ممکن است حین جاگذاری تخم ها شکستگی ایجاد شود …

تهویه در جوجه کشی

هوا تشکیل شده از اکسيژن، نيتروژن، دي اکسيد کربن و بخار آب .جابجايي اين مولکول ها از منافذ پوسته تخم مرغ و غشا آن بسيار مهم است. زيرا جنين در حال رشد بايد يک منبع ثابتي از اکسيژن را دريافت کرده و دي اکسيد کربن و رطوبت را دفع کند.

اکسيژن موجود در هوا:
مقدار اکسيژن هوا در سطح دريا حدود۲۱% مي باشد.رسيدن به ميزان اکسيژن بيشتر در دستگاه هاي جوجه کشي غير ممکن است،مگر اين که از اکسيژن خالص استفاده شود.به طور کلي ميزان اکسيژن هواي موجود در ستر حدود ۲۱% مي باشد. اما ممکن است تغييرات در هچر به گونه اي ديگر باشد.چون مقدار زيادي دي اکسيد کربن از جوجه هاي تازه از تخم بيرون آمده توليد مي شود،خطر اصلي در اين گونه موارد اين است که سطوح بالاي دي اکسيد کربن مي تواند سمي باشد.به ازاي هر۱% کاهش مقدار اکسيژن(پايين تر از ۲۱%) حدود ۵% جوجه درآوري افت خواهد کرد.
با توجه به سن جنين نياز به اکسيژن افزايش يافته و دي اکسيد کربن بيشتري دفع مي کند.همان طور که در جدول پايين نشان داده شده است طي هر مرحله جوجه کشي نياز حدودا ۱۰۰ برابر از اولين تا بيست و يکمين روز افزايش مي يابد.هر ۱۰۰۰ عدد تخم مرغ به ۱۴۳ فوت مکعب هواي تازه در هر روز احتياج دارد(اکسيژن موجود در هوا ۲۱%) در روز هجدهم جوجه کشي،دستگاه هاي با ظرفيت ۴۰۰۰۰ عدد تخم مرغ به ۵۷۲۰ فوت مکعب يا حدود ۲۳۸ فوت مکعب در ساعت هواي تازه نياز خواهند داشت.بنابراين ميزان هواي ماشين جوجه کشي بايد حدود ۸ بار در روز و يا ۱ بار در هر ۳ ساعت تغيير داده شود.اين ميزان هوا حداقل مقدار مورد نياز مي باشد.ميزان هوا در اکثر دستگاه هاي جوحه کشي معمولا بيش از حد نياز مي باشد.در برخي از موارد بايد دقت نمود که تهويه بيش از حد سبب از دست دادن بيش از حد رطوبت نشود.
(يک فوت مکعب =۰٫۰۲۸ متر مکعب يا يک متر مکعب = ۳۵٫۳ فوت مکعب)
آستانه تحمل دي اکسيد کربن:
يک محصول طبيعي از فرآيند متابوليکي در طول رشد جنيني مي باشد.در واقع،دي اکسيد کربن از طريق پوسته از همان زماني که تخم مرغ توليد شده است،در حال انتشار مي باشد.ميزان دي اکسيد کربن هوا داخل ستر و هچر در زماني که تبادل هوايي کافي وجود ندارد افزايش مي يابد.جنين هاي جوان تر آستانه تحمل پايين تري نسبت به مسن ترها در مقابل دي اکسيد کربن دارند.به نظر مي رسد سطوح آستانه تحمل به صورت منحني خطي از روز اول جوجه کشي تا روز بيست و يکم مي باشد.در طي ۴ روز اول ستري سطح آستانه تحمل دي اکسيد کربن حدود ۰٫۳ % مي باشد.سطوح بالا تر از ۰٫۵% در ستر قابليت جوجه درآوري را با اختلاف معني دار ۰٫۱% کاهش ميدهد. در سطوح ۵% ازدي اکسيد کربن، کل جنين ها از بين خواهند رفت. جوجه هاي هچ شده دي اکسيدکربن بيشتري نسبت به جنين هاي داخل تخم مرغ توليد مي کنند و از اين رو آستانه تحمل در هچر حدود ۰٫۷۵% مي باشد.دستگاه هاي ديجيتال اندازه گيري ميزان دي اکسيد کربن هوا موجود هستند و برخي از ماشين هاي جوجه کشي داراي اين تجهيزات استاندارد مي باشند.بهترين مکان براي اندازه گيري ميزان دي اکسيد کربن در مجراي اگزوز بيرون آمده از ستر يا هچر مي باشد.اندازه گيري هايي که در داخل دستگاه انجام مي شود دقيق نيستند،چون با باز کردن درها شرايط محيطي داخل دستگاه تغيير خواهد کرد.
براي عملکرد بهتر نياز است دستگاه هاي جوجه کشي در يک سالن سرپوشيده حاوي مقدار زيادي هواي تازه با دما و رطوبت مناسب قرار گيرند و بايد همواره يک اختلاف فشار هواي مثبت بين سالن دستگاه ها و سالن هاي مجاور وجود داشته باشد.
جريان هوا و ترکيب آن:
مهمترين جنبه جريان هوا در ماشين جوجه کشي، اطمينان کامل از وجود يک ترکيب مناسب از دما و رطوبت در طول کابين دستگاه مي باشد. هنگامي که هواي تازه براي تامين اکسيژن وارد شده و هواي استفاده شده جهت خروج دي اکسيد کربن و رطوبت و حرارت بيش از حد تخليه مي شود. توليد کنندگان دستگاه هاي جوجه کشي مختلف ديدگاه هاي متفاوتي از نحوه گردش هوا دارند: پارويي، پره اي و پروانه اي.
در اغلب موارد الگوي جريان هوا به اين صورت مي باشد و اين اهميت بسيار زيادي دارد. هوا مانند آب در مسيري با کمترين مقاومت جريان دارد. درِ ناقص بسته شده، درِ با عايق بندي ضعيف و يا فن خارج از محور روي الگوي جريان هوا اثرات منفي خواهد گذاشت. در يک ماشين جوجه کشي با عايق بندي ضعيف کافي است که هواي اضافي بين توده هاي تخم مرغ چرخش پيدا کند تا منتج به ايجاد مناطق سرد و گرم شود که به نوبه خود باعث آهسته شدن تفريخ و کاهش جوجه درآوري و کيفيت پايين تر جوجه مي شود. تعميرو نگهداري ماشين هاي جوجه کشي براي دستيابي به جريان هواي مطلوب حياتي مي باشد.
تهويه در سالن هاي ستر و هچر تاثير بسيار زيادي روي عملکرد بهتر دستگاه ها و در ادامه جوجه درآوري و کيفيت جوجه دارد. يک ماشين جوجه کشي حتي اگر در محيطي باز و بدون سالن قرار گيرد نيز قادر به جوجه درآوري تخم مرغ خواهد بود. البته در چنين شرايطي عملکرد دستگاه اقتصادي نبوده و جوجه درآوري و کيفيت جوجه ها نيز کمتر خواهد بود. براي عملکرد بهتر نياز است دستگاه هاي جوجه کشي در يک سالن سرپوشيده حاوي مقدار زيادي هواي تازه با دما و رطوبت مناسب قرار گيرند و بايد همواره يک اختلاف فشار هواي مثبت بين سالن دستگاه ها و سالن هاي مجاور وجود داشته باشد. به طور معمول سالن هاي ستر و هچر ترموستات رطوبت سنج و فشار سنج دارند که براي کارکرد بهتر دستگاه ها طراحي شده اند.
دامنه قابل قبول براي دما و رطوبت سالن ستر و هچر به ترتيب ۷۵ الي ۸۰ درجه فارنهايت و رطوبت نسبي ۵۰ الي ۶۰ درصد مي باشد. هنگامي که اين پارامترهاي محيطي در خارج از دامنه قابل قبول هستند دستگاه هاي جوجه کشي آن را جبران نموده که اين از نظر اقتصادي و بهره وري هزينه بر خواهد بود؛به عنوان مثال وقتي که سالن ستر بيش از حد سرد باشد دستگاه هاي جوجه کشي جهت رسيدن به درجه حرارت مطلوب نياز به حرارت بيشتري دارند که توسط المنت هاي برقي سترها تامين مي شود و اين هزينه اي بيش از ۳ برابر هزينه گرم کردن هواي سالن با مشعل هاي گازي قبل از ورود آن به دستگاه ها دارد.
علاوه بر اين وقتي که دستگاه هاي جوجه کشي جهت تامين درجه حرارت مناسب بيشتر کار مي کنند دماي محيطي داخل توده هاي تخم مرغ ها اغلب يکنواخت نخواهد بود و منجر به ايجاد مناطق سرد و گرم در داخل دستگاه خواهد شد که اين امر سرعت رشد برخي از جنين ها را به تاخير مي اندازد. نتايج مشابه نا مطلوب وقتي رخ مي دهد که رطوبت نيز در خارج از دامنه قابل قبول باشد؛ به عنوان مثال وقتي که محيط سالن ستر بيش از حد خشک است دستگاه جوجه کشي اين رطوبت اضافي را با ايجاد هزينه اقتصادي تامين خواهد کرد. هر بار که سيستم رطوبت ساز عمل مي کند بخار سرد ايجاد شده و المنت هاي برقي دستگاه نيز عمل خواهند کرد(هزينه اقتصادي) علاوه بر اين بخار سرد سبب ايجاد پيام به دمپرهاي هواي تازه شده و موجب بسته شدن آنها خواهد شد. در نتيجه اکسيژن کمتر، دي اکسيد کربن بيشتر و هزينه عملياتي بالاتري را باعث خواهد شد.

نوک چینی در طیور و پرندگان

همخواری و همديگر خواري در بين طيور در همه سنين وجود داشته و امري اجتناب ناپذير است. روش هايي براي جلوگيري از اين امر وجود دارد.معمولي ترين روش نوک چيني جوجه ها است. ولي بايد نوک چيني در سني انجام شود که زياني به جوجه ها نرسد. نوک چيني حتي تا قبل از شروع توليد نيز مي تواند انجام شود ولي بهترين نتيجه از نوک چيني در سنين پايين به دست مي آيد. مقصود از نوک چيني خوب انجام دو کار است:
۱- تا حد امکان با استرس کمي همراه باشد.
۲- نوک طيور طوري قطع گردد که مجددا رشد نکند.
نوک چيني بايد به دقت انجام شود. براي صحت اين کار تجربه کافي لازم است. محل صحيح و دقيق قطع و داغ نمودن نوک از اهميت ويژه اي برخوردار است. اغلب اوقات وقتي نوک چيني به دقت انجام نمي گيرد استرس بيش ازحد توليد شده و نوک جوجه زياد يا کم قطع مي گردد. در صورتي که نوک جوجه کم قطع گردد منقار مجددا رشد کرده و بالاخره به اندازه طبيعي يا نزديک به اندازه طبيعي خواهد رسيد.
محسنات و معايب نوک چيني

نوک چيني داراي محاسن و معايبي است، ولي مطمينا محاسن آن بيش از معايبش مي باشد. همديگر خواري در گله به صورت کشيدن پر و يا کندن پر يا نوک زدن به مخرج و يا حتي گاهي جنگيدن شروع شده و در نهايت منجر به فاجعه خواهد گرديد. اين موضوع به صورت عادت در مي آيد، زيرا طيور مبتلا به اين معضل عادت خود را به طيور ديگر القا نموده و خيلي زود همديگر خواري در گله شايع مي شود.

۱- نوک زدن به انگشت پا کاهش مي يابد.
۲- استرس کمتري به گله وارد مي نمايد.
۳- باعث جلوگيري از پر کني و همديگر خواري در سنين اوليه مي شود.
۴- راندمان غذايي به علت کاهش ريخت و پاش دان بهتر مي شود.
۵- چون تعداد کمتري از طيور گله حذف خواهند شد درصد زنده ماني بالاتر خواهد بود.
۶- يکنواختي گله بهتر مي شود.
معايب نوک چيني
۱- وزن جوجه ها براي مدت يک تا دو هفته پس از نوک چيني کاهش خواهد يافت
۲- پس از نوک چيني براي مدت طولاني رشد کاهش خواهد يافت
۳- نوک چيني ممکن است باعث تاخير در بلوغ جنسي شده، وزن بدن در هنگام بلوغ کاهش يافته و توليد تخم مرغ را نيز کاهش دهد، ولي نوک چيني هيچ تاثيري بر اندازه تخم مرغ نخواهد داشت.

شناختی درباره ماشین های جوجه کشی

همه دستگاه هاي جوجه کشي چه مرغ و چه ديگر پرندگان از ۵ عامل اصلي طبعييت ميکنند :
۱- دما
۲- رطوبت
۳- چرخش
۴-تهويه
۵- اکسيژن
اگر هر دستگاه جوجه کشي يکي از اين ۵ عامل اصلي را نداشته باشد قطعا از آن سالم و زنده خارج نخواهد شد.
بطور کلي دستگاه هاي جوجه کشي يا صفر هستند يا يک …
يعني اينکه اگر دستگاه جوجه کشي بطور صد در صد اين اعمال اصلي را تحت کنترل کند حتما جوجه هچ خواهد کرد. حتي تولد يک عدد جوجه سالم و کامل تولدش بيانگر ان است که دستگاه کارش را درست انجام داده است، ولي اگر يکي از اين ۵ عامل اصلي رعايت نشده باشد بطور صد در صد حتي يک جوجه سالم و زنده بدنیا نخواهد امد …
اگر يک جوجه سالم از دستگاه متولد شد يعني اينکه شرايط رشد براي جنين در دستگاه فراهم بوده و دستگاه مطمعننا وظيفه خود را انجام داده است. وقتی سوال میشود دستگاه چند درصد هچ ميکند، اين سؤال غلط و غير فني است، زيرا ۸۵% جوجه در آوري مربوط به تخم ها ميباشد.
مهمترين نکته در تکثير و توليد اين است که بدانيم فرآيند جوجه کشي مانند يک مثلث سه راس دارد. يک راس آن دستگاه جوجه کشي، راس دوم کاربر و راس سوم تخم مرغ مي باشد. اهميت ندادن به هر يک از اين عوامل مانع از عملکرد موفق و کارآيي فرآيند جوجه کشي خواهد شد.

هیتر گلخانه

این دستگاه برای استفاده به عنوان بخاری گلخانه , هیتر مرغداری وهمچنین به عنوان بخاری کارگاهی برای گرم کردن کارگاه های و کارخانه های صنعتی به کار می رود …

اشغال فضای کم ,عمر ودوام بالا واستهلاک پایین , وزن کم درکناراستفاده راحت وآسان وقابلیت گرمایش بالا ازجمله ویژگی های این هیتر صنعتی می باشد …

این دستگاه به صورت شعله غیر مستقیم {آتش درون } طراحی گردیده و آتش وشعله های افروخته در آن هیچ ارتباطی با محیط پیرامون خود ندارد وبه هیچ وجه ترکیب گازی محیط رابرهم نمی زند وهمین موردایمنی دستگاه را بسیار بالا می برد …

همچنین هنگامی دستگاه جهت استفاده به عنوان هیتر گلخانه سفارش داده می شود فن دستگاه دربالا ودوعد خروجی هوای گرم ازنوع قابل اتصال به کانال نایلونی وفلزی در پایین قرار می گیرد …

درشرایطی که دستگاه جهت تامین گرمایش مرغداری به عنوان بخاری مرغداری سفارش داده می شود فن دستگاه پشت ودوعدد خروجی کانال مانند هوای گرم در بالای دستگاه در ارتفاع یک متری قرار می گیرند تاامکان حضور دستگاه در اتاق کنترول مرغداری ویا در بیرون از مرغداری وانتقال هوای گرم به داخل وجود داشته باشد …

و هنگامی که دستگاه به عنوان بخاری کارگاهی جهت تامین گرمایش فضاهای صنعتی و ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد فن دستگاه درپشت ودوعدد دمپر پخش هوای گرم در بالای دستگاه نصب می گردد …

هیتر حرارتیپی اف باظرفیت ۹۰۰۰۰ کیلو کالری گرمایش درساعت برایتامین گرمایش در فضاهای کشاورزی{پرورش قارچ وفضاهای گلخانه ای} پرورش طیور ومحیط های صنعتی به کاربرده می شود وازویژگی های مهم آن می توان به موارد زیر اشاره کرد

سیستم شعله غیر مستقیم.آتش درون

سیستم اتوماتیک تنظیم درجه حرارت

قیمت مناسب

ابعاد کوچک وزن کم با قابلیت استفاده در مکان های مختلف …

قفس های ایستاده سالنی

مزایای پرورش در قفس:
*استفاده بهینه از واحد سطح ، تردد آسان در سالن پرورش
*راندمان بالا ، تهویه مناسب ، کاهش آلودگی ، افزایش تولید
*مدیریت بهتر با نیروی انسانی کمتر
*حذف موارد کرچی ، حذف مشکل پارازیتهای داخلی
*تمیزی تخمهای جمع آوری شده ، کاهش آلودگی دان ،
*پایین بودن در صد تلفات ، قابل شستشو ، ضد زنگ
*حمل و نقل آسان ، کم حجم با گنجایش ظرفیت بالا ، مقاوم در برابر رطوبت

دستگاه جوجه کشی

درباره دستگاه های جوجه کشی …

از دستگاههای جوجه کشي براي تبديل تخم به جوجه استفاده مي شود. استفاده از دستگاه هاي جوجه کشي به نسبت هزينه اي که دارند و همچنين توليد تعداد زيادي جوجه هم سن بسيار به صرفه بوده و براي پرورش پرندگان در واحدهاي صنعتی و خانگی استفاده مي شود.

با توجه به اينکه شرکت هاي توليد کننده دستگاه هاي جوجه کشي در ايران متعدد هستند و در برخي موارد هم افراد غير متخصص اقدام به ساخت و فروش دستگاه هاي جوجه کشي مي کنند بسياري از علاقه مندان را در تهيه دستگاه ها و توليد محصولات با مشکل مواجه مي کنند. گاهي اين دستگاه های نا مناسب به قيمت ورشکست شدن تمام مي شود.

 مهم ترين نکاتي که در زمان خريد دستگاه هاي جوجه کشي :

۱-   ماشین جوجه کشی را از شرکت هاي معتبر تهيه :

 به دليل اينکه کار ساخت دستگاه هاي جوجه کشي فعاليتي ساده به نظر مي رسد افراد زيادي اقدام به توليد دستگاه هاي جوجه کشي مي کنند که متأسفانه به دليل نداشتن تخصص لازم و رعايت نکردن اصول فني در ساخت دستگاه ها علاوه بر کارآيي نداشتن مناسب دستگاه ها، خدمات پشتيباني مناسبي نداشته و معمولاً در طول جوجه کشي خسارت هاي زيادي را به توليد کننده وارد مي کنند. بنابراين در مورد توليد کنندگان دستگاه هاي جوجه کشي تحقيق کرده و دستگاه جوجه کشي مناسبي را خريداري کنيد. و فريب قيمت پايين دستگاه هاي جوجه کشي را نخوريد.

۲-   ماشین جوجه کشی متناسب با حجم فعاليت مورد نياز خود انتخاب کنيد.

 اگر قصد جوجه کشي براي پرورش در شرايط خانگي را داريد تهيه دستگاه هاي با ظرفيت بالا علاوه بر هزينه زیاد در طول استفاده نيز به صرفه نبوده و به شما خسارت مي زند.

۳-   داشتن برق اضطراري:

اگر از ماشین های جوجه کشی با ظرفيت بالا استفاده مي کنيد حتماً به فکر برق اضطراري باشيد. چرا که با توجه به ظرفيت دستگاه و حجم تخم داخل دستگاه در صورت قطع برق حتي براي مدتي کوتاه خسارت هاي سنگيني به شما وارد خواهد شد که شايد بيش از سرمايه لازم براي پيش بيني برق اضطراري باشد.

۴-   تأمين دماي يکنواخت در کل فضاي دستگاه:

دستگاه بايد از مواد عايق مناسب ساخته شده باشد و سيستم گرمايش دستگاه طوري طراحي شده باشد که دماي يکنواخت در کل فضاي دستگاه ايجاد کند.

۵-   تأمين رطوبت مناسب در کل فضای دستگاه:

رطوبت يکي از عوامل مهم در طول دوره جوجه کشي است. رطوبت کمتر از حد نياز باعث از دست رفتن آب تخم و تلف شدن جنين و يا توليد جوجه هايي ضعيف مي شود. رطوبت بيش از اندازه هم سبب تلف شدن جنين و رشد عوامل قارچي و ميکروبي در داخل دستگاه و يا بر روي تخم مي شود.

۶-   سيستم تهويه مناسب:

اکسيژن يکي از فاکتورهاي اساسي براي رشد جنين است. تأمين اکسيژن و دفع گازهاي سمي در دستگاه هاي جوجه کشي از طريق سيستم تهويه انجام مي شود. بنابراين تهويه بايد علاوه بر گردش هواي مناسب در دستگاه، مانع اتلاف گرما و رطوبت دستگاه نيز شود.

۷-   چرخش منظم تخمها:

چرخش تخمها در دستگاه هاي جوجه کشي بصورت اتوماتيک و هر يک يا دو ساعت يکبار انجام مي شود. بنابراين دستگاه بايد قادر باشد در زمان هاي مشخص و با کمترين ضربه به تخم، کار چرخش تخم را انجام دهد.

۸-   قابليت شستشو و ضدعفوني:

در طول جوجه کشي دستگاه در معرض آلودگي هاي زيادي قرار مي گيرد بنابراين شستشوي منظم دستگاه بسيار لازم و ضروري است. موادي که در ساخت دستگاه استفاده مي شوند بايد قابليت شستشو و ضدعفوني داشته باشند. در پايان هر دوره جوجه کشي بايد شستشو و ضدعفوني بصورت کامل انجام شود.

دستگاه رطوبت ساز سرد التراسونیک

درباره دستگاه های رطوبت ساز اولتراسونیک …

دستگاه های رطوبت ساز متداول در بازار که از قطعات مکانیکی ( موتور-پروانه-نازل) ساخته شده اند مشکلات عمده ای را به همراه دارند. در سیستم های تولید رطوبت مکانیکی از قبیل پروانه ایی یا دیسکی، علاوه بر هزینه زیاد برق و آب مصرفی و همچنین سر و صدای زیاد موتور، رطوبت تولید شده همراه با قطرات آب بوده و محیط را خیس می نماید، در صورتیکه دستگاه های رطوبت ساز اولتراسونیک کاملا بدون صدا است. بخار یا رطوبت تولید شده توسط رطوبت ساز اولتراسونیک بصورت بخار سرد، بدون هر گونه قطره و کاملا محلول در هوا می باشد و به سرعت رطوبت نسبی محیط را بطور یکنواخت و به میزان دلخواه تامین می نماید. برای تولید رطوبت در دستگاه رطوبت ساز اولتراسونیک تماما از قطعات و مدارهای الکترونیکی استفاده شده است و به همین دلیل از خصوصیات و مزایای خاص سیستم های الکترونیک برخوردار می باشد، که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
مشکلات عمده ناشی از گرفتگی نازل ها، خیس شدن ظروف نگهداری محصولات و ایجاد کپک و آلودگی محصولات کشاورزی و میوه جات در سردخانه ها، مشکل یخ زدگی دستگاه های رطوبت ساز پروانه ای، بوسیله مه ساز های اولتراسونیک حل شده است. در نتیجه سردخانه ها بدون نیاز به جوشاندن آب که باعث افزایش دمای سردخانه ها میشد ویا بدون نیاز به آب پاشی در کف سردخانه ها که باعث ایجاد کپک و سایر معضلات میشد به راحتی میتوانند با یک دستگاه رطوبت ساز، بخار سرد مورد نیازشان را تامین کنند. این بخار سرد باعث افزایش ماندگاری محصولات در سردخانه ها میگردد و هزینه های برق و آب مصرفی را به شدت کاهش میدهد…

رطوبت ساز پروانه ای

رطوبت ساز ومه پاش دیسکی از جمله پرکاربرد ترین دستگاه های تولید رطویت می باشد مکانیزم تولید رطوبت در این دستگاه با استفاده از نیروی گریز ازمرکزانجام می شود به این صورت که آب از طریق پمپ روی یک دیسک متحرک که پنج دور در هرثانیه می چرخند منتقل گردیده وبه واسطه نیروی گریز از مرکز تبدیل به پودر آب می گردد وبد از چند لایه قطره گیربه صورت اسپری توسط پروانه به مکان مورد نظر پمپاژ شده و  باعث افزایش رطوبت نسبی محیط می شود . این دستگاه امکان تنظیم دقیق رطوبت محل مورد نظرمیزان دلخواه را دارد . همچنین این سیستم باعث تصفیه هوا و آلودگی محیط می گردد , در تابستان می توان از دستگاه رطوبت سازدیسکی برای خنک کردن محیط نیز استفاده کرد …

مشخصات فنی دستگاه :

در سایز ها و اندازه های مختلف …
مجهز به فشار شکن و قطره گیر جهت جلوگیری از پاشیدن قطرات آب حین مه پاشی …
استفاده شده از بهترین نوع موتور های موجود در بازار از نظر کیفیت و کاهش مصرف انرژی …
امکان استفاده از المنت برقی به عنوان گرمکن در فصل سرما …
قابل اتصال به کنترلر و سنسور های رطوبت و دما و تایمر …
قدرت هوا دهی بالا جهت خنک کردن محیط در فصل زمستان …
بالانس شده با دستگاه برای جلوگیری از صداهای ناهنجار …
جنس بدنه بیرونی از گالوانیزه با پوشش رنگ اپوکسی و جنس بدنه داخلی از آلومینیوم …
قابلیت افزودن مواد ضدعفونی کننده  …
کاهش و خواباندن ذرات معلق در هوا و کمک به تصفیه هوای آلوده در نتیجه افزایش اکسیژن گیری و کاهش بو های نا مطبوع …

ابل استفاده در سالن های گشت قارچ خوراکی, مرغداری و سالن های پرورش سایر طیور, انواع سردخانه، هر نوع گلخانه , دامداری های شیری وگوشتی, چای سازی ها, چاپ خانه ها, کارخانه های نساجی, کارخانه های کودسازی ،برای تصفیه هوا ,کارخانه های چوب بری و نئو پان ساز,  انکستاریم , کشت هیدروپونیک و …