نوشته‌ها

انواع دستگاه رطوبت ساز

دستگاه های رطوبت ساز به جهت کارایی و محل انجام کارشان به چند نوع هستند …

دستگاه های رطوبت ساز پروانه ای که دارای یک پروانه سنگین از جنس آلومینیوم  ریخته ساخته شده و در واقع آب را چرخ میکند و با فشار باد قطرات آب را به جلو پرتاب میکند و بدین وسیله باعث ایجاد رطوبت از طریق قطرات ریز آب میکند … در این نوع از دستگاه های رطوبت ساز صدای  زیادی ناشی از حرکت و چرخش پروانه ایجاد میشود که در طولانی مدت گوش خراش میشود . این نوع از رطوبت ساز ها ایجاد رطوبت سنگین میکنند. در سالن های پرورش قارچ استفاده از این نوع رطوبت ساز ها قبل از جوانه زنی قارچ ها اشکالی ندارد ولی در مرحله جوانه زنی و رشد قارچ ها بدلیل نشستن قطرات آب روی قارچ ها باعث ایجاد لکه های سیاه ناشی از عدم تنفس میشود …

نوع دیگری از دستگاه های رطوبت ساز دستگاه های مه ساز و رطوبت ساز التراسونیک است . دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک تولید رطوبت سرد و یکنواختی میکند . دستگاه های رطوبت ساز التراسونیک کاملا بی صدا هستند … 

با ما تماس بگیرید …

حتما پاسخ سوالتان را با خوشرویی دریافت خواهید کرد …

تلفن مدیر مجموعه : ۱۷ ۹۴ ۳۷ ۳۲ – ۰۴۴

تلفن همراه مدیر مجموعه : ۴۹۹۵ ۴۴۱ ۰۹۱۴