نوشته‌ها

هیتر گلخانه

این دستگاه برای استفاده به عنوان بخاری گلخانه , هیتر مرغداری وهمچنین به عنوان بخاری کارگاهی برای گرم کردن کارگاه های و کارخانه های صنعتی به کار می رود …

اشغال فضای کم ,عمر ودوام بالا واستهلاک پایین , وزن کم درکناراستفاده راحت وآسان وقابلیت گرمایش بالا ازجمله ویژگی های این هیتر صنعتی می باشد …

این دستگاه به صورت شعله غیر مستقیم {آتش درون } طراحی گردیده و آتش وشعله های افروخته در آن هیچ ارتباطی با محیط پیرامون خود ندارد وبه هیچ وجه ترکیب گازی محیط رابرهم نمی زند وهمین موردایمنی دستگاه را بسیار بالا می برد …

همچنین هنگامی دستگاه جهت استفاده به عنوان هیتر گلخانه سفارش داده می شود فن دستگاه دربالا ودوعد خروجی هوای گرم ازنوع قابل اتصال به کانال نایلونی وفلزی در پایین قرار می گیرد …

درشرایطی که دستگاه جهت تامین گرمایش مرغداری به عنوان بخاری مرغداری سفارش داده می شود فن دستگاه پشت ودوعدد خروجی کانال مانند هوای گرم در بالای دستگاه در ارتفاع یک متری قرار می گیرند تاامکان حضور دستگاه در اتاق کنترول مرغداری ویا در بیرون از مرغداری وانتقال هوای گرم به داخل وجود داشته باشد …

و هنگامی که دستگاه به عنوان بخاری کارگاهی جهت تامین گرمایش فضاهای صنعتی و ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد فن دستگاه درپشت ودوعدد دمپر پخش هوای گرم در بالای دستگاه نصب می گردد …

هیتر حرارتیپی اف باظرفیت ۹۰۰۰۰ کیلو کالری گرمایش درساعت برایتامین گرمایش در فضاهای کشاورزی{پرورش قارچ وفضاهای گلخانه ای} پرورش طیور ومحیط های صنعتی به کاربرده می شود وازویژگی های مهم آن می توان به موارد زیر اشاره کرد

سیستم شعله غیر مستقیم.آتش درون

سیستم اتوماتیک تنظیم درجه حرارت

قیمت مناسب

ابعاد کوچک وزن کم با قابلیت استفاده در مکان های مختلف …